1966 yılında Ankara'da doğdu. Lise eğitimini Bursa Erkek Lisesinde tamamladı. Tıp eğitimini 1983-1989 yılları arasında İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 'nde tamamladı.

Bir yıl Elazığ'da mecburi hizmetini yaptıktan sonra 1991-1992 yıllarında Trakya Üniversitesi Tıp fakültesinde anestezi ve reanimasyon asistanı olarak çalıştı.

1992-1996 yılları arasında Göztepe SSK hastanesi KBB bölümünde ihtisasını tamamladı.

Bir yıl süre ile Kocaeli Üniversitesinde KBB uzmanı olarak çalıştıktan sonra 1997-2003 yılları arasında Amerikan hastanesinde staf olarak çalışmıştır.

1998 yılında Cleveland Clinic ve Medical School of Ohio'da Kompüterize Dinamik Postürografi ,Ecog,Video-infrared-ENG,AkustikEmisyonlar,Beyinsapı işitsel Uyarımları ve genel nörootolojik yaklaşımlar konusunda pratik ve teorik eğitim almıştır.

Aynı yıl illeri kafatabanı cerrahileri konusunda Cleveland Clinicde ameliyatlara katılarak bilgi ve tecrübesini arttırmıştır.

2007 yılında Cleveland Clinic 'de Prof.Dr.Howard Levine'den Balon Sinoplasti konusunda pratik ve teorik eğitim almıştır. Aynı yıl Cleveland Hearing&Balance Center de Dr.Mohamed Hamid ile bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmuş. Başdönmesi konusundaki yeni yaklaşımları inceleme fırsatı bulmuştur.

2007 yılında Ohio Case Western Reserve Üniversitesi 'nde Dr Bahman Guyuron ile Migren hastalığında Botoks uygulaması ve Migren hastalığının cerrahisi konusunda ülkemizde henüz çok yeni olan bu konuda kurslara katılıp bununla ilgili pratik ve teorik eğitim almıştır.

Özel ilgi alanı kafatabanı cerrahisi,fasyal plastik cerrahi uygulamaları ,uyku apne hastalıkları cerrahi tedavileri,orta ve iç kulak cerrahileri.Vertigo hastalıklarını ileri tetkik ve tedavi yöntemleri ve rehabilitasyonu,tinnitus hastalılarının rehabilitasyonudur..

2012-2013 yıllarında üyesi olduğu Türkiye Fasyal Plastik Cerrahi Derneğinin düzenlediği yurtiçi ve yurtdişi toplantı ve kadavra eğitim çalışmalarına katılmış olup; Fasyal Plastik Cerrahi ile ilgili bilgi ve deneyimlerini arttırmıştır.

2014 yılında Amsterdam Üniversitesinde Prof Dr W.J Fokkens ve Prof Dr Trinite ile modern rinoplasti teknikleri konusunda kurs ve eğitim almıştır.

2012-2014 tarihleri arasında TKBBV ‘nin düzenlediği Otoloji okulundan sertifikasyon programını tamamlamıştır.

2014 yılında Uyku ApneHastalığı tedavisinde Hipoglossal Sinir Stimulasyonu Yöntemi ile cerrahi tedaviyi Brüksel St Luke Hospitalde eğitimini alarak Türkiye’de ilk defa yapan ekipte yer almıştır.

1997-2015 yılları arasında Florence Nihghtingale ve MEDİ KBB Merkezinde çalışmıştır 2016 yılından itibaren kendine ait Kulak Burun Boğaz Merkezini,baş dönmesi,denge ve işitme merkezini kurmuştur. Yerli ve yabancı olmak üzere 13 yayını bulunmaktadır.

Evli ve bir çocuk babasıdır.İngilizce bilmektedir.Üye olduğu dernekler:

Türk Akustik Derneği
Prosper MeniereSociety
European Academy Otology and Neurotology Society
Türk Fasyal Plastik Cerrah Derneği
Eurpean Fascial Plastic Surgery Society

Op. Dr. Celal Ünver

İletişim